Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Osobní údaje
Stránka, na které jsou zobrazeny osobní údaje studenta. Pokud se nezhoduje Trvalá adresa (poslední) a Travalá adresa (ověřena), nebo jsou obě prázdné, pak je studentovi zobrazeno doporučení pro návštěvu studijného oddelení za účelem ověření trvalé adresy.
Zobrazené informace :
  Příjmení - Příjmení uživatele.
  Jméno - Jméno uživatele.
  Rod. příjmení - Rodné příjmení.
  Titul - Titul.
  Rodné číslo - Rodné číslo uživatele.
  Číslo účtu - Číslo účtu uživatele.
  Kód banky - Kód banky uživatele.
  Studijní program - Studijní program uživatele.
  Typ programu - Typ programu uživatele.
  Navazující - Indikace, jestli je studium navazující.
  Forma studia - Forma studia.
  Obor - Obor uživatele.
  Zaměření - Zaměření uživatele.
  Ročník - Ročník, který student navštěvuje.
  Skupina - Skupina, do které student patří.
  Trvalá adresa (poslední) - Posledně zadaná trvalá adresa.
  Kontaktní adresa - Kontaktní adresa uživatele.
  Trvalá adresa (ověřená) - Trvalá adresa ověřená studijním oddělením.

Akce :
  Nápověda - Tato nápověda.
  Odhlášení - Odhlášení ze systému.
Obsah   Zavřít