Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Zkouškové termíny a supertermíny
Stránka zobrazuje vypsané zkouškové termíny a supertermíny pro daný předmět.
Výběr :
  Semestr - Výběr semestru, pro který budou zobrazeny předměty.
  Předmět - Seznam předmětů pro daný semestr - učitel musí být zkoušející.

Zobrazené informace :
  Jméno učitele - Příjmení a jméno učitele.
  Datum - Datum konání zkoušky.
  Začátek - Čas začátku zkoušky.
  Konec - Čas konce zkoušky.
  Místo - Místo konání zkoušky (číslo dveří).
  Par. - Číslo přednáškové paralelky, pro kterou je termín určen.
  Uzávěrka (celková) - Poslední den, kdy se může student na termín ještě přihlásit nebo odhlásit.
  Uzávěrka odhlášení - Tato nepovinná položka představuje poslední den, kdy se může student z termínu ještě odhlásit. Přihlašovaní je nadále umožněno až do data uzávěrky celkové.
  (Pozn.: Uzávěrku pro přihlášení je možné operativně docílit snížením kapacity termínu na 0. To zamezí přihlašovaní dalších studentů ale zároveň umožní odhlašovaní už přihlášených studentů po dobu před uzávěrkou odhlášení a taky před uzávěrkou celkovou.)
  Kapacita - Maximální počet studentů, kteří se mohou na termín přihlásit.
  Obsazení - Počet již přihlášených studentů na termín.
  Zkoušející - Příjmení a jméno zkoušejícího.
  Pozn. - Poznámka.
  Řádny t. - Příznak "Řádný termín" (Všichni studenti se mohou přihlásit na termín pokud nezaškrtnete Řádný termín a Opravný termín.)
  Opr. t. - Příznak "Opravný termín" (Všichni studenti se mohou přihlásit na termín pokud nezaškrtnete Opravný termín a Řádný termín.)
  Záp. pož. - Informace, zda je pro přihlášení požadován zápočet.

Akce :
  Načíst termíny - Zobrazí seznam termínů podle nastavených kritérii.
  Nový termín - Přidání nového zkouškového termínu pro daný předmět.
  Nový supertermín - Přidání nového zkouškového supertermínu pro daný semestr.
  Přidat podtermín - Přidání nového zkouškového podtermínu pro daný supertermín.
  Editovat - Změna parametrů již existujícího zkouškového termínu / supertermínu / podtermínu.
  Zrušit - Zrušení existujícího zkouškového termínu / supertermínu / podtermínu.
  Autor. - Jméno (login), datum a čas uložení záznamu.
  Nápověda - Tato nápověda.
  Odhlášení - Odhlášení ze systému.
Obsah   Zavřít