Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Zkouškové termíny - Editace
Stránka umožňuje změnu paramerů existujícího zkouškového termínu.
Zobrazené informace :
  Semestr - Kód a název semestru.
  Jméno učitele - Příjmení a jméno učitele.
  Předmět - Kód a název předmětu.
  Datum - Datum konání zkoušky.
  Začátek - Čas začátku zkoušky.
  Konec - Čas konce zkoušky.
  Místo - Místo konání zkoušky (číslo dveří).
  Paralelka - Číslo přednáškové paralelky, pro kterou je termín určen.
  Uzávěrka (celková) - Poslední den, kdy se může student na termín ještě přihlásit nebo odhlásit.
  Uzávěrka odhlášení - Tato nepovinná položka představuje poslední den, kdy se může student z termínu ještě odhlásit. Přihlašovaní je nadále umožněno až do data uzávěrky celkové.
  (Pozn.: Uzávěrku pro přihlášení je možné operativně docílit snížením kapacity termínu na 0. To zamezí přihlašovaní dalších studentů ale zároveň umožní odhlašovaní už přihlášených studentů po dobu před uzávěrkou odhlášení a taky před uzávěrkou celkovou.)
  Kapacita - Maximální počet studentů, kteří se mohou na termín přihlásit.
  Obsazení - Počet již přihlášených studentů na termín.
  Pozn. - Poznámka.
  Opravný termín - Pokud je označené, jde o opravný termín.
  Zápočet požadován - Pokud je označené, je pro přihlášení potrebný zápočet.
  Náhradníci - Pokud je označené, je povoleno přihlašování náhradníků.

Pokud vypisujete termín bez možnosti přihlašování (např. zajištění místnosti) - zvolte nulovou kapacitu a nepovolte náhradníky.

Akce :
  Uložit - Uložení změněných parametrů zkouškového termínu.
  Reset - Uvedení formuláře pro editaci zkouškového termínu do výchozí podoby.
  Zpět - Zpět na stránku zkouškové termíny.
  Nápověda - Tato nápověda.
  Odhlášení - Odhlášení ze systému.
Obsah   Zavřít