Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Náhradníci na termín
Stránka, která umožňuje přihlášení na termín v roli náhradníka.

Zobrazené informace :
  Semestr - Výběr semestru, pro který se májí zobrazit termíny zkoušek.
  Předmět - Výběr předmětu, který má student zapsán a končí zkouškou.
  Student - Jméno uživatele.
  Ročník - Ročník, který student navštěvuje.
  Skupina - Skupina, do které student patří.
  Přihl. - Označení, zda je student přihlásen na daný termín.
  Datum - Datum konání zkoušky.
  Čas - Čas začátku zkoušky.
  Místo - Označení místnosti, ve které se zkouška koná.
  Kód - Kód předmětu.
  Název - Název předmětu.
  Volno - Počet dosud volných míst pro účast.
  Nahrazovaní - Označuje, zda termín připouští náhradníky.
  Náhradníků - Počet přihlášených náhradníků ve fronte.
  Zkoušející - Příjmení a jméno zkoušejíciho.
  Pozn. - Poznámka.
  Uzáv. - Datum uzávěrky termínu - datum do kdy se může student na termín přihlásit nebo odhlásit.
  Počet dní - Zadejte, kolik dní nejpozději, před uskutečněním tohoto termínu, ještě akceptujete řádné přihlášení na termín.
  Záp pož. - Označuje, či je pro účast na zkoušce potřebný zápočet.

Akce :
  Přihlásit - Přihlášení na termín v roli náhradníka.
  Zrušit - Návrat na předchozí stránku.
  Nápověda - Tato nápověda.
  Odhlášení - Odhlášení ze systému.
Obsah   Zavřít