Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Údaje o textové práci
Stránka umožňuje změnit údaje o závěrečné práci

Zobrazené informace:
  Student - Jméno uživatele
  Ročník - Ročník, který student navštěvuje
  Skupina - Obor, do kterého student patří.

Formulář :
  Název VŠKP - Název závěrečné práce.
  Překlad názbu VŠKP - Název VŠKP v cizím jazyce
  Autor VŠKP - Jméno autora VŠKP
  Abstrakt VŠKP - Zhrnutí obsahu VŠKP
  Abstrakt VŠKP - Zhrnutí obsahu VŠKP v cizím jazyce
  Osoby podílajíci se na vedení VŠKP - Seznam a výběr vedoucích VŠKP
  Oponenti - Seznam a výběr oponentů VŠKP
  Datum vytvoření / odevzdání VŠKP k obhajobě: - Datum odovzdání VŠKP
  Formát odevzdávané VŠKP - Výběr formátu odevzdávané práce
  Jazyk VŠKP - Výběr jazyka vypracování práce
  Typ VŠKP - Informace o typu VŠKP

Akce:
  Uložit - Uložení změn vo formulári
  Reset - Návrat k původním hodnotám
  Tisk - Tisk formuláře
  Nápověda - Tato nápověda
  Odhlášení - Odhlášení ze systému.

Obsah   Zavřít