Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Vstup do systému
Stránka, která umožňuje přihlášení do webového rozhraní systému KOS.
Formulář :
  Uživatelské jméno - Login je Vaše uživatelské jméno uvedené v Soustředěné správě uživatelů ( SSU ).
  Heslo - Zde se zadává heslo.

Akce :
  Vstup - Odeslání zadaných údajů.
  Storno - Vymazání zadaných údajů.
  Nápověda - Tato nápověda.
Obsah   Zavřít