Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Moduly a mimořádné předměty

Stránka umožňuje zápis dodatečných modulů


Výběr:
Semestr - Výběr semestru, pro který budou zobrazeny zapsané předměty.

Zobrazené informace:
Student - Jméno uživatele.
 Ročník-Ročník, který student navštěvuje.
 Skupina-Skupina, do které student patří
Kód - Kód modulu
Název - Název modulu
Datum - Datum konání výučby modulu
Čas - Čas konání výučby modulu
Místo - Místo konání výučby modulu
Kredity - Počet kreditů za modul
Učitel - Příjmení a jméno učitele, který modul vyučuje
Volné Místa - Počet volných míst
Poznámka - Poznámka k modulu
Uzávěrka - Datum, po kterém se již nebude možné přihlásit na modul nebo odhlásit se z modulu

Akce:
 Zrušit-Odhlásení z modulu
 Zapsat-Zapsat se na modul
 Nápověda-Tato nápověda.
 Odhlášení -Odhlášení ze systému.
Obsah   Zavřít