Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Jednorázové akce
Stránka, která zobrazuje vypsané jednorázové akce pro studenty.
Zobrazené informace :
  Student - Jméno uživatele.
  Ročník - Ročník, který student navštěvuje.
  Skupina - Skupina, do které student patří.
  Přihl. - Označení zda je student přihlásen na danou jednorázovou akci.
  Datum - Datum konání jednorázové akce.
  Čas - Čas začátku jednorázové akce.
  Název - Název jednorázové akce.
  Místo - Označení místnosti, ve které se jednorázová akce koná.
  Uzáv. - Datum uzávěrky jednorázové akce - datum do kdy se může student na jednorázovou akci přihlásit nebo odhlásit.
  Volno - Počet dosud volných míst pro účast.
  Garant - Příjmení a jméno garanta jednorázové akce.
  Sem. - Kód semestru.
  Předm. - Kód předmětu.
  Pozn. - Poznámka.

Akce :
  Přihlásit - Přihlášení na jednorázovou akci. Zobrazí se při jednorázových akcích, na které není student přihlášen.
  Odhlásit - Odhlášení z jednorázové akce. Zobrazí se při jednorázových akcích, na které je student přihlášen.
  Autor. - Jméno (login), datum a čas uložení záznamu.
  Nápověda - Tato nápověda.
  Odhlášení - Odhlášení ze systému.
Obsah   Zavřít