Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Studijní výsledky
Stránka, na které jsou zobrazeny studijní výsledky studenta seřazené dle semestru.
Zobrazené informace :
  Student - Jméno uživatele.
  Ročník - Ročník, který student navštěvuje.
  Skupina - Skupina, do které student patří.
  Semestr - Kód semestru.
  Datum - Datum zapsání předmětu.
  Kód - Kód předmětu.
  Název - Název předmětu.
  DS - Doporučený semestr ze studijního plánu.
  Role - Role předmětu.
  Kred. - Počet kreditů za předmět.
  Zakon. - Způsob zakončení.
  Uzav. - Indikace, zdali je předmět uzavřen.
  Záp. - Indikace, zdali student získal z předmětu zápočet. Po najetí kurzorem myši nad tuto položku se zobrazí kontextová nápověda, která obsahuje datum udělení zápočtu a jméno učitele, který zápočet udělil.
  Zn. - Známka. Po najetí kurzorem myši nad tuto položku se zobrazí kontextová nápověda, která obsahuje datum klasifikace a jméno zkoušejícího.
  Zapsáno kreditů celkem - Celkový počet kreditů za předměty, které si student zapsal.
  Získáno kreditů celkem - Celkový počet získaných kreditů za předměty, které si student zapsal a ukončil.
  Průměr hodnocení celkem - Celkový průměr hodnocení všech absolvovaných (zakončených) předmětů.
  Vážený průměr hodnocení celkem - Celkový průměr hodnocení všech absolvovaných (zakončených) předmětů vážený počtem kreditů jednotlivých předmětů. Definice viz "Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT" (článek 16), který najdete na http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/uredni-deska/sp
  Zapsáno kreditů - Počet kreditů za předměty, které si student zapsal v daném semestru.
  Získáno kreditů - Počet získaných kreditů za předměty, které si student zapsal v daném semestru.
  Průměr hodnocení - Průměr hodnocení absolvovaných (zakončených) předmětů, které si student zapsal v daném semestru.
  Vážený průměr hodnocení - Průměr hodnocení absolvovaných (zakončených) předmětů vážený počtem kreditů jednotlivých předmětů, které si student zapsal v daném semestru. Definice viz "Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT" (článek 16), který najdete na http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/uredni-deska/sp

Akce :
  Autor. - Jméno (login), datum a čas uložení záznamu.
  Nápověda - Tato nápověda.
  Odhlášení - Odhlášení ze systému.
Obsah   Zavřít