Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Zápis libovolného předmětu doktoranda dle kódu
Stránka, která umožňuje zapsat předmět do rozvrhu přímým zadáním kódu předmětu.
Výběr :
  Semestr - Výběr semestru, pro který se bude zapisovat předmět.

Zobrazené informace :
  Student - Jméno uživatele.
  Ročník - Ročník, který student navštěvuje.
  Skupina - Skupina, do které student patří.

Formulář :
  Kód předmětu - Zde se zadává kód předmětu.

Akce :
  Zapsat - Zapsání zadaného předmětu.
  Nápověda - Tato nápověda.
  Odhlášení - Odhlášení ze systému.
Obsah   Zavřít