Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Zápis libovolného předmětu dle nabídky
Stránka, která umožňuje zapsat do rozvrhu předmět výběrem z nabídky předmětů.
Výběr :
  Semestr - Výběr semestru, pro který budou zobrazeny předměty.
  Katedra - Výběr katedry.

Zobrazené informace :
  Student - Jméno uživatele.
  Ročník - Ročník, který student navštěvuje.
  Skupina - Skupina, do které student patří.
  Semestr - Doporučený semestr předmětu. Není-li nalezen, je zobrazeno textové políčko, do kterého může doporučený semestr zadat student.
  Kód - Kód předmětu.
  Název - Název předmětu.
  Role - Zkratka role předmětu ve studijním plánu.
  Kredity - Počet kreditů předmětu.
  Zakončení - Způsob zakončení předmětu.
  Rozsah - Rozsah předmětu.

Akce :
  Vybrat předměty - Zobrazí seznam předmětů podle nastavených kritérii.
  Zapsat - Zapsání označených předmětů.
  Storno - Zrušení označení předmětů.
  Nápověda - Tato nápověda.
  Odhlášení - Odhlášení ze systému.
Obsah   Zavřít