Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Posílání emailů
Stránka umožňuje poslat email vybraným studentům (odesílatel obdrží kopii zprávy automaticky).
Výběr:
  Komu - Výběr studentů a profesorů, kterým bude zaslán email.
  Další adresáti - Pole pro ruční zadání dalších adresátů.
  Oddělovač - Nastavení symbolu oddělovaní adres.

Formulář:
  Předmět a text zprávy elektronické pošty.

Akce:
  Invertovat výběr - Vybere resp. zruší výběr nevybraných resp. vybraných adresátů.
  Odeslat - Odešle napsaný email vybraným studentům.
  Defaultni email - Otevře defaultního poštového klienta.
  Skrýt seznam adres - Zobrazí/Skryje seznam adres.
  Vymazat - Vymaže formulář.
  Nápověda - Tato nápověda.
  Zavřít - Zatvorí stránku
Obsah   Zavřít