Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Vyhodnocení jednorázové akce
Stránka umožňuje vyhodnocení jednorázové akce.
Výběr :
  Akce - Seznam jednorázových akcí (datum začátek konec název).

Zobrazené informace :
  Jméno učitele - Příjmení a jméno učitele.
  Semestr - Kód semestru.
  Předmět - Kód a název předmětu.
  Poznámka - Poznámka.
  Příjmení - Příjmení studenta.
  Jméno - Jméno studenta.
  Fakulta - Fakulta studenta.
  Ročník - Ročník, který student navštěvuje.
  Skupina - Skupina, do které student patří.
  Poznámka - Poznámka.

Formulář :
  Příjmení studenta - Počáteční znaky (alespoň 2) příjmení studenta, který má být přidán na jednorázovou akci.
  Poznámka - Text poznámky, která bude studentovi zapsána.

Akce :
  Autor. - Jméno (login), datum a čas uložení záznamu.
  Invertovat výběr - Vybere resp. zruší výběr nevybraných resp. vybraných studentů.
  Vyhledat - Vyhledá studenty podle příjmení.
  Zapsat zápočet - Zapíše "započteno" vybraným studentům z předmětu vztaženého k této jednorázové akci.
  Email - Poslání zprávy elektronické pošty studentům.
  Tisk - Tisk této stánky.
  Nápověda - Tato nápověda.
  Odhlášení - Odhlášení ze systému.
Obsah   Zavřít