Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Přehled studentů dle termínu
Stránka zobrazuje přehled studentů zapsaných na daný zkouškový termín.
Výběr :
  Semestr - Výběr semestru, pro který budou zobrazeny předměty.
  Předmět - Seznam předmětů pro daný semestr - učitel musí být zkoušející nebo "neuveden".
  Termín - Seznam termínů pro daný předmět (datum čas místo).

Zobrazené informace :
  Příjmení - Příjmení studenta.
  Jméno - Jméno studenta.
  Fakulta - Fakulta studenta.
  Ročník - Ročník, který student navštěvuje.
  Skupina - Skupina, do které student patří.
  Zápočet - Indikace, zdali má student zápočet.
  Datum před. zk. - Datum předchozí zkoušky studenta z daného předmětu.
  Známka - Známka z předchozí zkoušky studenta z daného předmětu.
  Poznámka - Poznámka.

Akce :
  Vybrat studenty - Zobrazí seznam studentů podle nastavených kritérii.
  Autor. - Jméno (login), datum a čas uložení záznamu.
  Email - Poslání zprávy elektronické pošty studentům.
  Nápověda - Tato nápověda.
  Odhlášení - Odhlášení ze systému.
Obsah   Zavřít