Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Přehled studentů dle předmětu
Stránka zobrazuje studenty zapsané na daný předmět.
Výběr :
  Semestr - Výběr semestru, pro který budou zobrazeny předměty.
  Předmět - Seznam předmětů pro daný semestr - učitel musí být cvičící nebo zkoušející.
  Paralelka - Seznam paralelek pro daný předmět
  Zobrazit i paralelky kolegů - Zobrazí i paralelky kolegů

Zobrazené informace :
  Jméno učitele - Příjmení a jméno učitele.
  Způsob zakončení - Způsob zakončení předmětu.
  Rozsah předmětu - Počet přednášek + cvičení předmětu za týden.
  Příjmení - Příjmení studenta.
  Jméno - Jméno studenta.
  Fakulta - Fakulta studenta.
  Studijní program - Studijní program studenta.
  Forma studia - Forma studia studenta.
  Role předmětu - Role předmětu ve studentově studijním plánu.
  Stav - Studijní stav studenta.
  Ročník - Ročník, který student navštěvuje.
  Skupina - Skupina, do které student patří.
  Př. Par. - Číslo přednáškové paralelky.
  Cv. Par. - Číslo cvičební paralelky.
  La. Par. - Číslo laboratorní paralelky.

Akce :
  Vybrat studenty - Zobrazí seznam studentů podle nastavených kritérii.
  Autor. - Jméno (login), datum a čas uložení záznamu.
  Email - Poslání zprávy elektronické pošty studentům.
  Nápověda - Tato nápověda.
  Odhlášení - Odhlášení ze systému.
Obsah   Zavřít