Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Zápis zápočtu
Stránka zobrazuje studenty dané paralelky v rámci daného předmětu a umožní zapsat zápočet.
Výběr:
  Semestr - Výběr semestru, pro který budou zobrazeny předměty.
  Předmět - Seznam předmětů pro daný semestr - učitel musí být cvičící.
  Paralelka - Číslo cvičební paralelky.
  Zobrazit pouze předměty fakulty, pod kterou jsem přihlášen - Pro případ, kdy učitel učí na více fakultách.
  Zobrazit i paralelky kolegů - Zobrazí i paralelky kolegů

Zobrazené informace :
  Příjmení - Příjmení studenta.
  Jméno - Jméno studenta.
  Id - Id studenta.
  Fakulta - Fakulta studenta.
  Ročník - Ročník, který student navštěvuje.
  Skupina - Skupina, do které student patří.
  Učitel - Příjmení a jméno učitele, který provedl poslední změnu zápisu zápočtu.
  Datum zápočtu - Datum poslední změny zápisu zápočtu.
  Zápočet - Indikace, zdali má student zápočet.
Z = započteno, N = nezapočteno, nevyplněno = o zápočtu nebylo dosud rozhodnuto
  Paralerka - Paralelka, do které student patří.

Akce :
  Vybrat studenty - Zobrazí seznam studentů podle nastavených kritérii.
  Zpráva - Zapsání zprávy bez změny ostatních údajů.
  Udělit - Udělení zápočtu.
  Neudělit - Neudělení zápočtu.
  Vymazat - Vymazání hodnoty zápočtu.
  Autor. - Jméno (login), datum a čas uložení záznamu.
  Invertovat výběr - Vybere resp. zruší výběr nevybraných resp. vybraných studentů.
  Udělit vybraným - Udělení zápočtu vybraným studentům.
  Neudělit vybraným - Neudělení zápočtu vybraným studentům.
  Zpráva vybraným - Zapsání zpráv vybraným studentům bez změny ostatních údajů.
  Email - Poslání zprávy elektronické pošty studentům.
  Tisk - Tisk zobrazených údajů.
  Nápověda - Tato nápověda.
  Odhlášení - Odhlášení ze systému.
Obsah   Zavřít