Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Zápis výsledku zkoušky dle studenta
Stránka zobrazuje zkoušky vybraného studenta z vybraného předmětu.
Výběr :
  Semestr - Výběr semestru, pro který budou zobrazeny předměty.
  Předmět - Seznam předmětů pro daný semestr - učitel musí být zkoušející.
  Student - Seznam studentů

Zobrazené informace :
  Datum - Datum konání zkoušky.
  Známka - Výsledek zkoušky.
  Poznámka - Poznámka.
  Klasifikoval - Příjmení a jméno učitele, který klasifikoval.

Formulář :
  Datum - Datum konání nové zkoušky.
  Známka - Výsledek nové zkoušky.
  Poznámka - Poznámka.

Akce :
  Klasifikovat - Opravit výsledek minulé zkoušky.
  Autor. - Jméno (login), datum a čas uložení záznamu.
  Klasifikovat - Zapsat výsledek nové zkoušky.
  Nápověda - Tato nápověda.
  Odhlášení - Odhlášení ze systému.
Obsah   Zavřít