Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Osobní rozvrh
Stránka, která zobrazuje rozvrh ze zapsanými přednáškami a cvičeními. Bledě-modře jsou zobrazeny přednášky, šedě cvičení a červeně kolize. Po najetí kurzorem na konkrétní přednášku nebo cvičení se zobrazí další detailní informace ve formě kontextové nápovědy. Po kliknutí na konkrétní přednášku nebo cvičení se otevře nové okno, ve kterém budou zobrazeny detailní informace.
Výběr :
  Semestr - Výběr semestru, pro který se má zobrazit rozvrh.

Zobrazené informace :
  Student - Jméno uživatele.
  Ročník - Ročník, který student navštěvuje.
  Skupina - Skupina, do které student patří.

Akce :
  Tisk - Tisk rozvrhu. Tisknout se musí na šířku papíru.
  Nápověda - Tato nápověda.
  Odhlášení - Odhlášení ze systému.
Obsah   Zavřít