Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Tvorba osobního rozvrhu
Stránka, která zobrazuje zapsané předměty a paralelky. Umožňuje zobrazit paralelky pro každý zapsaný předmět a následný zápis paralelek do rozvrhu.
Výběr :
  Semestr - Výběr semestru, pro který se má tvořit rozvrh.

Zobrazené informace :
  Student - Jméno uživatele.
  Ročník - Ročník, který student navštěvuje.
  Skupina - Skupina, do které student patří.
  Rozvrh do - Datum zrušení studentových zápisů do rozvrhu, nedostaví-li se student na studijní oddělení k potvrzení zápisu (fakulta nemusí požadovat).
  Kód - Kód předmětu.
  Název - Název předmětu.
  Př. Par. - Zapsaná přednášková paralelka.
  Cv. Par. - Zapsaná cvičební paralelka.
  La. Par. - Zapsaná laboratorní paralelka.
  Sám - Pokud si student pro tento předmět udělal rozvrh sám, je zde hodnota A.

Akce :
  Zobrazit - Zobrazení paralelek pro předmět.
  Odstranit - Zrušení zapsané paraleleky z rozvrhu.
  Autor. - Jméno (login), datum a čas uložení záznamu.
  Nápověda - Tato nápověda.
  Odhlášení - Odhlášení ze systému.
Obsah   Zavřít